Golfový trenažér a simulátor odpalů

Nejčastější dotazy

Kolik odpalů vydrží přístroj bez připojení k síti?

Výdrž baterie je závislá na vzdálenosti odpáleného míče, rychlosti návratu, stavu terénu, jaký odpor míč při návratu překonává (např. ve vodě je odpor stálý, baterie vydrží nejméně). Je možno odpálit až 900 odpalů na jedno nabití v závislosti na výše uvedených podmínkách.

Jaká je životnost připoutaného míče?

U míče je důležitá razance odpalů, kvalita odpalů (zda jsou stále topnuté,..), stav terénu,... Po několika málo stech odpalech i nevrtaný míč výrazně ztrácí pružnost a kvalitu, totéž je patrné i u vrtaného. Obecně lze říci, že vrtaný míček má výdrž menší o cca 10%, Jedná se o standardní golfový míč, který je provrtán a kluzně upoután na vlasec.

Jaká je výdrž vlasce?

Výdrž vlasce závisí na vzdálenosti a rychlosti odpalu, účinnosti brzd, stavu terénu,... Obecně lze říci, že na max. vzdálenost (57 m) s malou účinností brzd a na trávníku typu střižená fairway je výdrž vlasce největší. Po testech simulované zátěže je možno říci, že výdrž vlasce, za dodržení návodu a jeho nenamáhání taháním míče z překážek, je v rozsahu od 5000 odpalů výše. Může vydržet i 30.000 odpalů.

S jakou odchylkou počítá přístroj délku letu upoutaného a brzděného míčku na displeji v porovnání se skutečnou délkou letu volného míčku?

I podle vyjádření trenérů golfu, kteří přístroj vyzkoušeli, je výpočet velmi přesný. Kladně hodnotili především funkci kalibrace hole, která umožní daleko přesnější průměrování vzdáleností, než pouhé optické pozorování vzdálenosti odpalu míče na driving range.

Co znamená režim PITCH?

Režim PITCH slouží k nácviku krátké hry. V tomto režimu není míč brzděn, pouze na konci vlasce ochranný program odvíjení zabrzdí a zastaví, aby nedošlo k vytržení vlasce z cívky.

Co znamená funkce kalibrace hole?

Možnost volby kalibrace hole umožní poměrně přesně zjistit, kolik metrů každou holí hráč průměrně hraje

Lze míček pokládat libovolně na podložku?

Při pokládání míče na podložku stačí sledovat pro odpal tři věci:

  1. Aby vlasec vyčnívající z míče směřoval směrem k očku vodící a ovládací tyče, nikdy směrem k holi, kterou odpaluji, protože ta by mohla vlasec přeseknout.
  2. Aby nebyl vlasec kolem konce vodící a ovládací tyče omotán, při odpalu velkou rychlostí by mohlo dojít k jeho utržení.
  3. Vlasec se musí volně z cívky odvíjet, což lze kontrolovat při pokládání míče na podložku.